Steun ons

Bent u enthousiast over Música Temprana en vindt u dat dit ensemble eigenlijk niet meer is weg te denken?

Word dan vriend!

Want het is heel bijzonder dat Música Temprana er steeds weer in slaagt interessante projecten te ontwikkelen. Met speciale aandacht voor vocale en instrumentale muziek uit met name de zeventiende en achttiende eeuw. In grotere en kleinere bezettingen. Met concerten in binnen- en buitenland en de productie in eigen beheer van CD’s. En met toenemende aandacht voor educatieve activiteiten.

Met een minimale organisatie hopen we te bereiken dat steeds meer muziekliefhebbers van onze resultaten kunnen genieten. Door aantrekkelijke entreeprijzen willen we ook nieuw publiek voor deze hoogwaardige uitvoeringen bereiken.

In deze financieel moeilijke tijden moeten we proberen de toekomst van Música Temprana veilig te stellen. Wij worden niet structureel door de overheid ondersteund, onze activiteiten worden mogelijk gemaakt door de hulp van fondsen, sponsors en in heel belangrijke mate door u, ons publiek. We hebben uw steun hard nodig, vooral nu.

Wilt u bijdragen aan de activiteiten van het ensemble?

Word dan vriend

Doneer € 50 per jaar en ontvang:

 • Voorrang bij het bestellen van kaarten voor concerten in eigen beheer.
 • Een nieuwsbrief waarmee u op de hoogte blijft van onze activiteiten.
 • Uitnodigingen voor extra activiteiten zoals openbare repetities en bijzondere concerten.

Doneer € 100 per jaar en ontvang:

 • Alle bovengenoemde voordelen.
 • Naamsvermelding, indien gewenst, in het programmaboekje bij de concerten in eigen beheer.
 • Een keer per jaar een concertbezoek met twee personen voor de prijs van één.
 • Korting op de aanschaf van cd’s via onze website.

Omdat de Stichting Música Temprana is erkend als culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling), is uw schenking voor 125% fiscaal aftrekbaar (tot een bepaald maximum). Voor een eenmalige gift zijn er enige begrenzingen, maar voor periodieke giften zijn er geen fiscale beperkingen. Een schenking van een onderneming aan een culturele ANBI is voor 150% fiscaal aftrekbaar (tot een bepaald maximum). Meer informatie treft u hieronder aan.

Wij worden niet structureel door de overheid ondersteund, onze activiteiten worden mogelijk gemaakt door de hulp van fondsen, sponsors en in heel belangrijke mate door u, ons publiek. We hebben uw steun hard nodig!
— Artistiek leider Adrián Rodríguez Van der Spoel

Stichting Música Temprana is door de Belastingdienst erkend als culturele ANBI m.i.v. 1/1/2014. RSIN/fiscaal nummer 8147.89.274

Eenmalige gift

U kunt uw donatie overmaken op het bankrekeningnummer van de Stichting o.v.v. “donatie”.

IBAN NL24INGB0000977736

BIC INGBNL2A

Periodieke schenking

De schriftelijke overeenkomst kunt u hier downloaden.

Het door u ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar:

Stichting Música Temprana

p/a Pieter Pauwstraat 18-hs

1017 ZK AMSTERDAM

Of digitaal naar contact@musicatemprana.com.

Welke belastingvoordelen heeft een ANBI?

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
 • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.
 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

Meer info

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor schenkingen aan culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Deze extra aftrek is met een jaar verlengd tot eind 2017.

Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Zie hieronder Berekening belastingvoordeel.

Meer info

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen de aftrek van de winst verhogen met 50%. De verhoging is echter maximaal € 2.500. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. U moet de giften schriftelijk kunnen bewijzen.

Meer info

Giften

Geeft u wel eens geld of goederen aan een goed doel of een instelling? Dan doet u een gift. Er zijn 2 soorten giften:

 • gewone giften
 • periodieke giften

Als u een gift doet, mag u die misschien aftrekken. Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden. Een gewone gift mag u alleen aftrekken als u die doet aan o.a. een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een periodieke gift mag u aftrekken als u die doet aan o.a. een ANBI.

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.

Meer info

Voorwaarden voor het aftrekken van gewone giften

Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:

 • U doet de giften aan een instelling die bij ons is geregistreerd als o.a. een culturele ANBI.
 • De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften.
 • U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de giften hebt gedaan.
 • Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag.
 • U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.

Meer info

Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften

Uw gift is een periodieke gift als:

 • u de gift hebt laten vastleggen
 • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI die in (de notariële akte of) schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd
 • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
 • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
 • De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
 • de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

Meer info

Periodieke giften vanaf 2014

Vanaf 2014 kunt u een periodieke gift op 2 manieren vastleggen, namelijk:

 • bij de notaris
 • in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de instelling of vereniging

Wilt u een schriftelijke overeenkomst opmaken tussen u en het goede doel? Wij hebben een aantal voorbeeldformulieren gemaakt die voor de meeste situaties geschikt zijn. U kunt deze formulieren gebruiken om de overeenkomst vast te leggen. Zo weet u zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden.

Meer info

Periodieke gift in geld

Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

Meer info

Berekening belastingvoordeel

Alle giften voor een erkende culturele ANBI zijn sinds 2012 voor 125% aftrekbaar van de belasting en daarom een gunstige manier van schenken.

Dat geldt ook voor periodiek schenken. Voorwaarde is dat het een gift betreft voor vijf jaar of langer. U kunt dus tegen dezelfde kosten een grotere bijdrage leveren aan de ANBI.

Rekenvoorbeeld

Stel: u geeft € 100 per jaar en u betaalt 42% belasting.

 • U schenkt per jaar € 100 bruto
 • U kunt per jaar € 125 aftrekken (1,25 x € 100)
 • De nieuwe Geefwet levert u nu een belastingvoordeel op van € 52,50 (42% x 1,25 = 52,5%); daardoor kost uw gift slechts € 47,50.
 • Om daarentegen € 100 netto te schenken, kunt u € 210,53 Dus ruim het dubbele.
 • Dan kunt u € 263,16 aftrekken. En dat levert u een voordeel op van € 110,53.

Valt u in de hoogste schijf (52%), dan kost een schenking van € 285,71 u slechts € 100 per jaar. Dus kunt u bijna het drievoudige overmaken.

In deze tabel ziet u e.e.a. overzichtelijk samengevat:

 • zowel voor culturele als gewone giften;
 • vanuit de belastingtarieven 2016 voor het belastbaar inkomen box 1 kunt u het relevante tarief bepalen voor jonger dan AOW-leeftijd (“<AOW”) of vanaf AOW-leeftijd (“AOW+”)
 • vervolgens de uitkomsten van de berekening van jaarlijks € 100 schenken, zowel bruto als netto en
 • daaraan toegevoegd de mogelijke gevolgen voor het geval u geen inkomsten in box 1 geniet, maar wel in box 2 en/of 3.

Met deze cultuurcalculator kunt u uw eigen berekening maken.

"*" geeft vereiste velden aan

Stap 1 van 2

Word vriend!

Steun Música Temprana

De culturele sector hangt voor een groot deel af van vrijwilligerswerk en liefdadigheid. We maken ook veel kosten om het mogelijk te maken. U kunt ons op verschillende manieren steunen. Word vriend van Música Temprana en er gaat een deur voor u open. Meer weten? Lees verder.

Scroll to top