Privacy

De Stichting Música Temprana legt gegevens vast (zoals naam, adres, woonplaats, emailadres) die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap, de verwerking van een eenmalige gift of de verzending van de nieuwsbrief, bestelde cd’s en toegangskaarten. De Stichting legt geen bijzondere persoonsgegevens vast en verstrekt uw gegevens aan geen enkele andere partij.

Vertrouwelijkheid

Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt voor betalingsherinneringen en het versturen van nieuwsbrieven, indien u zich hiervoor heeft aangemeld. U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur of vriend. Stuur daarvoor een mail aan ons secretariaat: contact@musicatemprana.com. U ook mailen indien u inzicht wilt hebben in uw gegevens of deze wilt laten verwijderen.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven worden verstuurd via MailChimp. MailChimp brengt emailadressen over naar landen buiten de EU. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met MailChimp om te voldoen aan de wet AVG. U kunt zich afmelden voor ontvangst van de nieuwsbrief door op de daartoe bestemde link in de nieuwsbrief te klikken.

Bewaren gegevens

Bestellingen van cd’s en toegangskaarten via onze website worden versleuteld verstuurd. Uw gegevens worden nog zeven jaar bewaard vanwege administratieve verplichtingen. De stichting Música Temprana zorgt voor een goede en passende technische en fysieke beveiliging van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.

Cookies

De Stichting Música Temprana gebruikt alleen functionele en geanonimiseerde statistische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Websites derden

Deze website bevat links bevat naar externe websites (derden). De Stichting Música Temprana is niet verantwoordelijk voor content, persoonsgegevens of overige privacygevoelige aanwezigheid op de websites van deze derden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen.

Bezwaar

Wilt u bezwaar maken tegen de behandeling van uw gegevens door de Stichting Música Temprana, dan kunt u in eerste instantie contact met de penningmeester. Mocht uw bezwaar niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/)

 

Scroll to top