Peruaanse barokvirtuoos: José de Orejón y Aparicio

Música Temprana brengt in dit programma de muziek van de Peruaanse componist José de Orejón y Aparicio naar het moderne concertpodium. Hoewel tegenwoordig vrijwel vergeten was zijn muziek van het hoogste niveau in vergelijking met zijn tijdgenoten, in de koloniën én in Spanje.

Het lijkt op een spionageroman: de muziek van José de Orejón Y Aparicio (1706-1765) die zich in de bibliotheek van de kathedraal van Lima bevond, verdween plotseling in de jaren ’80 en is nooit meer teruggevonden. Hoewel het origineel dus waarschijnlijk verloren is gegaan, is er vrij recentelijk tussen de boeken en aantekeningen van een overleden Argentijnse musicologe een microfilm gevonden met het hele oeuvre van deze componist. De muziek is door de musicologe in de jaren ‘60 van de vorige eeuw gefotografeerd tijdens een onderzoek in Lima. Hoe dat mogelijk was is evenzeer een raadsel.

José de Orejón Y Aparicio (1706-1765)  is de eerste in Latijns Amerika geboren mesties die als kapelmeester in Lima werkte. Hij bevestigde het gebruik van de Napolitaanse stijl van zijn voorgangers; dat was op zich niet vreemd want dat gebeurde ook in Spanje. In de nogal voorspelbare Italiaanse stijl van toen, is de muziek zeer origineel. De thema’s hebben een enorme persoonlijkheid, de harmonieën zijn delicaat en de ritmiek is zeer energiek. Daarin zou Orejón zelfs met Händel vergeleken kunnen worden. Dat geldt ook voor de eisen die de muziek aan de musici stelt: de zangers moeten over de kracht en het vakmanschap van een Farinelli beschikken om de cantates te mogen zingen.

De periode vanaf het begin van de 18de eeuw tot aan de dood van Orejón in 1765 werd ook wel “Lima Triomphante” genoemd,  als aanduiding van een periode van hoogtepunten van de culturele ontwikkeling van de belangrijkste stad van Zuid Amerika in die tijd, de hoofdstad van het vice koninkrijk van Perú. De muziek van Oréjon is daarvan de muzikale bekroning.

Om de unieke kwaliteit van het werk van Orejón op waarde te kunnen schatten wordt zijn muziek uitgevoerd in de context van zijn Spaanse, Italiaanse en Latijns-Amerikaanse tijdgenoten.

Scroll to top