Melancolia

Dit programma bevat Spaanse Renaissanceliederen en -motetten die gaan over rouw en verdriet. Rouw om de dood van Christus, de dood van een vriend of verdriet over verwaarlozing, verbanning of onterechte gevangenschap.

Het tijdperk van de Spaanse katholieke koningen en keizer Karel V wordt gekenmerkt door muziek met een melancholieke toon die verrijkt is met een lome kleur. De muziek vertolkt het voortdurende verdriet, waar de ‘ik’ vervreemdt van zichzelf of soms ten gronde wordt gericht, omdat het vermogen om lief te hebben verloren is gegaan of omdat de terugkeer naar het vaderland niet meer mogelijk is.

Speciaal zijn de motetten en liederen over de dood van Christus. Deze vertolken het moment dat pijn dreigt eeuwig voort te duren, met toch ergens een sprankje hoop op een nieuw leven.

Música Temprana brengt een programma van componisten uit de kringen van de adel rond 1500, die een melancholieke stijl van hoge kwaliteit ontwikkelden, zowel in de muziek als in de poëzie. De stijl is intiem, bijna terughoudend, wordt nergens spectaculair.

Het programma omvat villancicos, romances en canciones uit de talrijke Spaanse liedboeken of cancioneros. Deze liedboeken zijn vaak kleine boeken of handschriften met honderden gedichten die op muziek zijn gezet. Ze werden gebruikt in de paleizen van de adel en aan de hoven van de koningen. In kerkuitvoeringen werd een alta cappella gebruikt, dat wil zeggen een begeleiding van blazers, voor kameruitvoeringen werd een baja cappella gebruikt, bestaande uit een begeleiding door snaarinstrumenten zoals harpen en vihuelas..

Veel werken bleven anoniem, echter een aantal componisten hebben enige bekendheid bereikt vanwege de eigen stijl of een grote muzikale vaardigheid..

Voorbeelden van deze componisten: Juan del Encina (hof katholieke koningen, ook dichter en theaterschrijver), Juan de Anchieta (in dienst van Isabella van Castilië en haar dochter Juana la Loca; werkte als spion voor haar man, Filips de Schone);

Francisco de Peñalosa (werkte voor Fernando van Aragón en later in Rome, bij paus Leon X). Van hen worden de volgende werken uitgevoerd:

  • Triste España sin ventura – Juan del Encina
  • Mi libertad en sosiego – Juan del Encina
  • Todos los bienes del mundo – Juan del Encina
  • In passione Domini – Johannes de Anchieta
  • A tierras ajenas – Francisco de Peñalosa

De klaagzangen  worden begeleid door oude instrumenten zoals de viola de arco (stok), vihuela de mano (hand) en de harp.

Scroll to top