Bevlogen bestuursleden gezocht voor Stichting Música Temprana

Música Temprana is ter versterking van het huidige bestuur op zoek naar: creatieve doeners, denkers en bouwers die energie krijgen van het versterken en opnieuw inrichten van organisaties en besturen.

Música Temprana, in 2001 opgericht door Adrián Rodríguez Van der Spoel, vertelt het verhaal van de Europese muziek die vanaf Columbus in Latijns-Amerika terechtkwam, en daar onder invloed van kolonialisme en culturele vermenging tal van veranderingen onderging.  We vestigen de aandacht op de stemmen en processen die erin doorklinken; op de betekenis die dat destijds had en nu kan hebben. Música Temprana biedt – via de schoonheid van muziek – inzicht in die geschiedenis: in de verschrikkingen, de menselijkheid en de relevantie ervan voor het heden.

Música Temprana brengt een uniek geluid naar de (inter)nationale podia. Het repertoire én het gebruikte instrumentarium weerspiegelen de rijke en weerbarstige geschiedenis en de enorme culturele diversiteit van Latijns-Amerika. We spelen zowel Spaanse renaissance, barok uit Latijns Amerika als hedendaagse muziek uit datzelfde continent,  en vrijwel alles wat daartussen zit of er verband mee houdt. We proberen daarbij recht te doen aan de verschillende invloeden, of deze nu inheems, Creools, Europees of een mix hiervan zijn.

Het ensemble treedt op in binnen- en buitenland en bracht zeven albums uit. In toenemende mate ontwikkelt Música Temprana andere materialen zoals video’s en podcasts om de verhalen te vertellen die door de muziek worden omringd.

Música Temprana is op zoek naar creatieve doeners, denkers en bouwers die energie krijgen van het versterken en opnieuw inrichten van organisaties en besturen. Bevlogen mensen die niet bang zijn om hun eigen stempel te drukken op het proces, en daar vanuit eigen ervaring, enthousiasme en betrokkenheid aan willen bijdragen.  Kandidaten schrikken er bij voorkeur bovendien niet voor terug om (in de eerste fase) af en toe de handen uit de mouwen te steken om het ensemble te ondersteunen bij de organisatie van concerten.

TOEKOMST

Om bovenstaande artistieke ambities én intenties waar te maken staat de stichting Música Temprana  voor een spannende en uitdagende opdracht. Het stichtingsbestuur werkt momenteel aan een inspirerend en toekomstbestendig meerjarenplan. Daarbij zoekt het steun bij externe deskundigen, zoals bijvoorbeeld adviescoöperatie Blueyard. In de komende jaren wil de stichting de organisatie naar hetzelfde niveau brengen als de artistieke output. Professionalisering en groei zijn hierin de kerndoelen.

 

Ter vervanging van vertrekkende bestuursleden en vanwege uitbreiding van het bestuur zoekt de stichting drie nieuwe bestuursleden (v/m/x) in de functie van c.q. verantwoordelijk voor:

–          Voorzitter

–          Fondsenwerving

–          Relatiebeheer

 

 

We verwachten tevens van kandidaten, afhankelijk van de positie binnen het bestuur:

  • Affiniteit met klassieke muziek, oude muziek en/ of wereldmuziek; hieruit voortvloeiend kennis van recente ontwikkelingen in de culturele sector.
  • Een gedegen netwerk (nationaal of internationaal) in de culturele sector; de bereidheid dat in te zetten.
  • Ervaring met beleidsontwikkeling, organisatieontwikkeling en verandermanagement.
  • De capaciteit bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van een visie op de toekomst van het ensemble en de concretisering daarvan in meerjarenplannen.
  • Ervaring met (private) fondsenwerving

 

De functies zijn voor een in overleg te bepalen aantal uren en zijn onbezoldigd. Vergoeding van kosten is bespreekbaar. Het stichtingsbestuur vergadert circa 8 keer per jaar (gedeeltelijk online).

Bij het samenstellen van het bestuur volgt Música Temprana de Code Culturele Diversiteit.

Bent u nieuwsgierig geworden? Geïnteresseerd? Geprikkeld om aan de slag te gaan? Neem contact op met Ruud Lambregts, 06 12999882 / 0182 599301 of via onderstaande knop.

Scroll to top