ANBI

Doelstelling

1. De stichting heeft ten doel het bevorderen en uitvoeren van vocale en instrumentale muziek uit met name de zeventiende en achttiende eeuw en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

a. het op professionele wijze (doen) uitvoeren van deze muziek op podia in Nederland en daarbuiten,
b. het ontsluiten en ten gehore brengen van onbekende muziekgeschriften,
c. het (mede) initiëren van bijzondere muziek- en muziektheaterproducties,
d. het doen van onderzoek,
f. alsmede alle overige wettelijke middelen die tot het doel kunnen leiden.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst noch het behalen van enig geldelijk of op geld waardeerbaar voordeel en streeft haar doel niet na in het kader van een onderneming.

Hoofdlijnen beleidsplan

Bestuur
  • Eelke Bakker, voorzitter
  • Ruud Lambregts, secretaris
  • Bruno Molijn, penningmeester
  • Arjan Hamburger, lid
  • Jana Ricanek, lid
Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording:  

Stichting Música Temprana

Opgericht 22/8/2005
RSIN: 8147.89.274

Contact

Secretariaat Stichting Música Temprana
Puccinistraat 12
2807 SK GOUDA
contact@musicatemprana.com

KvK 34231879
BTW/VAT NL.8147.89.274.B.01
IBAN NL24INGB0000977736
BIC INGBNL2A

Scroll to top