Confidencias

Vertrouwelijkheden die uitgewisseld worden tussen vrouwen en dan met name de bekentenissen die dochters doen aan hun moeders zijn een geliefd onderwerp in de Spaanse liederen rond 1500.  Jonge vrouwen vertellen hierin over de nieuwe ervaringen en gevoelens op de drempel naar de volwassenheid. Onzekerheden, nieuwe verlangens maar zeker ook nieuwe gevaren en teleurstellingen die de jonge vrouwen ervaren, worden geuit in intieme liederen.

De werken die worden uitgevoerd zijn afkomstig uit het Cancionero de Palacio, een liedboek dat ruim 400 werken bevat en stamt uit de tijd van de Katholieke Koningen.

Other items

Scroll to top