Festival Musica Sacra: Misa Criolla

Dit najaar touren we door het land met ons succesvolle programma rondom de Misa Criolla. We starten onze rondgang in het Festival Musica Sacra. In de sfeervolle OLV Basiliek in Maastricht spelen we een speciaal samengesteld programma rondom het thema Exodus

Ariel Ramírez - Misa Criolla

Met Exodus als thema besteedt Musica Sacra dit jaar natuurlijk bijzondere aandacht aan wat we tegenwoordig wereldmuziek noemen. Die bestond al vroeger, toen bijvoorbeeld West-Europese muziek vermengd raakte met de inheemse van Latijns-Amerika. Música Temprana is daarin een specialist en maakt elk concert tot een waar festijn, getuige de geestdriftige publieksreacties bij eerdere passages van dit gezelschap in het festival.

In Tomás Luis de Victoria’s dubbelkorige psalmmotet Super flumina Babylonis uit 1585 staat de Babylonische gevangenschap symbool voor vele vormen van onderdrukking. Bijna vier eeuwen later bracht het Tweede Vaticaans Concilie de volkstaal ook in de Latijns-Amerikaanse eredienst. Hiervoor componeerde Ariel Ramírez zijn Spaanstalige Misa Criolla, een aanstekelijke mix van volksmuziek en het katholieke ritueel, die al gauw zijn weg vond naar een groot publiek.

 

Hij schreef de Misa als dank voor de hulp die hij kreeg toen hij begin jaren 1950 door Europa trok om het publiek in kleine zaaltjes kennis te laten maken met het unieke van Zuid-Amerikaanse ritmes. Een kracht die de Misa Criolla tot een onweerstaanbaar spektakel maakt.

De heerlijke ritmiek, de fraaie melodieën en warme harmonieën wervelden plezierig door de fantasievol verlichte kerk. Overdonderd mooi was de afsluiting, het lyrische melancholieke Agnus Dei, overtuigend gebed voor vrede.
— Eindhovens Dagblad

Deze tournee wordt ondersteund door het Fonds Podiumkunsten

Other items

Scroll to top